Contributie

  • Sponsoren

De contributie wordt geheven aan het einde van iedere maand per automatische incasso.

Contributie  
   
Leeftijdscategorie Bedrag per maand
   
tot 8 jaar € 11,00
8 en 9 jaar € 12,75
10 t/m 12 jaar € 14,25
13 t/m 15 jaar € 17,25
16 t/m 18 jaar € 22,00
19 jaar & ouder € 26,25
Dames/Heren recreant € 16,25

 

Voor elk lid dat aan de competitie deelneemt wordt er een heel jaar bondscontributie betaald. Dit 

is een vooruitbetaalde contributie. Bij tussentijds (gedurende het seizoen) opzeggen van het
idmaatschap bij HV Gemini, zijn wij genoodzaakt het rest bedrag in rekening te brengen. Per maand
dat je voor 1 augustusvvan het nieuwe contributie jaar stopt betaal je per leeftijdscategorie:

Leeftijdscategorie Bedrag per resterende maand
   
t/m 9 jaar € 4,00
10 t/m 15 jaar € 5,00
vanaf 16 jaar € 7,00

 

 

Beste handballers en handbalsters,

Soms krijgen wij als bestuur de vraag voorgelegd of dat iemand die
geblesseerd raakt en langdurig niet kan handballen contributie moet blijven
betalen. Om deze individuele aanvragen uniform te kunnen afhandelen, is
binnen het bestuur als volgt afgesproken:

  • het betreft langdurige blessures van minimaal 6 weken.
  • na 1 maand is geen contributie meer verschuldigd.
  • je blijft gewoon lid van de club met een tijdelijke stopzetting van contributieplicht.
  • een verzoek voor vrijstelling contributie kan gericht worden aan het bestuur ([email protected]).
  • er is geen terugwerkende kracht dus dien gelijk het verzoek in.


Tot slot. Onze handbalvereniging moet ook elk jaar de begroting rond krijgen
dus het verzoek is om "netjes" om te gaan met deze regeling. En laten we tot
slot hopen dat van deze afspraken maar spaarzaam gebruik hoeft te worden
gemaakt want dat betekent dat we allemaal gezond blijven.

Het bestuur
 

  • Agenda