Naar boven
Image Alt

Veilig sportklimaat

Veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn voor ieder opgroeiend kind in Nederland. Een prettige omgeving waar je ongeremd jezelf zowel sportief als sociaal-emotioneel ontwikkelt. Het bestuur van handbalvereniging Gemini Voerendaal tracht al haar leden dit veilige sportklimaat te bieden middels onderstaande speerpunten.

 • Respectvolle omgangsregels
 • Gedragscode voor iedereen
 • Aannamebeleid voor vrijwilligers
 • Benaderbare vertrouwenscontactpersonen
 • Regels binnen een groeps-app van het team

Respectvolle omgangsregels

De basis van ieder veilig sportklimaat is respectvol gedrag van en naar je medespelers. Hiervoor hanteren we bij HV Gemini

Huishoudelijk regelement
Ons huishoudelijk regelement beschrijft de kaders waarbinnen we respectvol met elkaar omgaan.

Vier-ogenprincipe
Binnen handbalvereniging Gemini Voerendaal hanteren wij het vier ogen principe. Vanaf juli 2013 geldt dat een organisatie waar kinderen bij betrokken zijn, moet voldoen aan het zogenoemde vier-ogenprincipe. Dit betekent dat de verenigingen hun sportactiviteiten op zodanige wijze organiseren, dat coaches, trainers en vrijwilligers hun werkzaamheden uitsluitend verrichten terwijl zij gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. Hierbij trachten we een open aanspreekcultuur binnen de sportvereniging te creëren tussen trainers, coaches, vrijwilliger, spelers en ouders.

Gedragscode voor iedereen

Binnen handbalvereniging Gemini hanteren wij de gedragscodes die zijn opgesteld door centrum veilige sport Nederland. Deze codes zijn toegewezen aan de verschillende rollen die er binnen onze vereniging bestaan en zorgen ervoor dat iedereen zijn steentje bijdraagt zodat iedereen zich veilig voelt en iedereen zichzelf kan zijn.

Aannamebeleid voor vrijwilligers

Het is uitermate belangrijk dat alle leden onbezorgd kunnen sporten en bij onze trainers, coaches, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. HV Gemini hanteert daarom een aannamebeleid voor al haar vrijwilligers, dat wil zeggen: trainers, coaches, begeleiders en bestuursleden. In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen hebben van de beoogde persoon die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen, alvorens deze wordt aangesteld. Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen

 • een kennismakingsgesprek;
 • indien van toepassing controle van diverse referenties (bijvoorbeeld de vereniging(en) bellen waar vrijwilliger vandaan komt);
 • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag);
 • bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels;
 • nieuwe vrijwilligers worden lid van het NHV;
 • nieuwe vrijwilligers worden geattendeerd op de gedragsregels en huisregels, het sanctiebeleid van onze sportvereniging en de informatie over de vertrouwenscontactpersonen; dit alles is te vinden op onze website;

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen binnen onze vereniging. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze vereniging te ambiëren.

Benaderbare vertrouwenscontactpersonen

Treedt er op enige wijzig een onprettig of onveilige situatie op binnen de vereniging en kun je dit niet bespreekbaar maken met je coach/trainer of begeleider? Neem dan direct contact op met de VCP d.m.v. het onderstaand emailadres.
In het geval van dopinggebruik, seksuele intimidatie of matchfixing, neem je direct contact op met de politie
Boudewijn Smits
Claudia Knops
[email protected]

Afspraken in de groeps-app

 1. Beperk je tot boodschappen die voor de hele groep zijn
  Wil je iemand anders van de WhatsApp-groep iets persoonlijks vragen? Gebruik daarvoor dat niet de groep, maar stuur een persoonlijk appje. Zo houd je zo’n groep zuiver: alleen dingen die iedereen aangaan worden besproken.
 2. Beperk je tot het onderwerp van de groep
  Een app-groep is vaak bedoeld om te chatten over handbal. Met handbal hebben alle leden van de groep iets. Met een ander onderwerp een stuk minder. Daarom kan het storend zijn als je daar wel over begint. Houdt het lekker over handbal gerelateerde zaken.
 3. Houd het gericht op handbal
  Grapjes en grollen moet kunnen, maar daardoor wordt het soms wel onoverzichtelijk. Bovendien kan een grapje al snel verkeerd opgevat worden. Vooral als de groep groot is, is er altijd wel eentje die jouw humor niet kan waarderen. Probeer rekening met elkaar te houden.
 4. Houd het netjes
  Misschien is dit wel de belangrijkste regel: houd het netjes. Post geen vloeken en schuttingtaal. Roddel niet over anderen, of ze nou in de WhatsApp-groep zitten of niet. Maak niemand belachelijk. Voorkom alles wat op digitaal pesten lijkt. Want al houd je je perfect aan de andere regels, als je hier in de fout gaat ben je de WhatsApp-groep niet waardig. En mag de beheerder je zo snel mogelijk verwijderen.

Wij hanteren de regels zoals deze voorgelegd zijn door NOCNSF en CVSN. Voor meer informatie kijk op: https://centrumveiligesport.nl/

TELL ME MORE

Make a splash with WaveRide, designed for everyone passionate about all things surfing.

156-677-124-442-2887
[email protected]
184 Main Collins Street Victoria 8007
Follow Us: